PB Konsult AB
  Milestone Seven AB | Stjärnplan 16, 218 16 Limhamn | Tel: 0708-178795 | Fax: 040-18 24 55 | info@pbkonsult.com
M7 affärssystem
m7 logo

Dagens företagsklimat kännetecknas av ökad konkurrens och kräver allt snabbare svar på marknadens signaler. Det utvecklas hela tiden nya standarder för konkurrensmässig kvalitet, kundservice och prisnivå.

För att kunna möta och uppfylla dessa ständigt föränderliga krav är tillgången till ett kraftfullt, flexibelt och totalintegrerat affärssystem avgörande för företagets överlevnad och tillväxt.

 

VAD ÄR m7
m7 är ett moduluppbyggt Windowsbaserat affärssystem primärt utvecklat för tillverkningsindustrin men passar även handels- och konsultföretag.

De 7 huvudmodulerna är
Inköp, Lager, Kundorder, Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Beredning och Produktion.
Alla kan användas oberoende av varandra eller tillsammans. Det är lätt att utgå från ett grundpaket för att vid behov, bygga ut systemet modulvis.
Till dessa huvudmoduler kan kopplas flera undermoduler eller insticksprogram, antingen utvecklade specifikt för företaget eller som färdiga programenheter från PB Konsult AB.

m7 ökar företags flexibilitet, gör det mer transparent och ger företag möjlighet att möta de krav omvärlden ställer under 2000-talet.

m7 är ett dynamiskt affärssystem som håller jämna steg med företag i dess utveckling.

Milestone Seven AB | Stjärnplan 16, 218 16 Limhamn | Tel: 0708-178795 | Fax: 040-18 24 55 | info@pbkonsult.com